Onze Successen

In 2022 en 2023 hebben we SAMEN al diverse plannen kunnen realiseren:

 • meer mensen komen vanaf april 2023 in aanmerking voor de minimaregelingen (130% ipv 120% van het sociaal minimuminkomen)
 • dure huizen vervangen voor woningen starters en nestverlaters bij diverse bouwprojecten
 • uitbreiding 'Ernaartoeteams' om sneller achter de (sociale en financiële) uitdagingen te komen en inwoners zo op een persoonlijke manier te helpen
 • hogere starterslening ingesteld en voor meer mensen bereikbaar gemaakt
 • grote toename van gebruik hulpregelingen dankzij betere communicatie
 • opknapbeurt stadspark na jaren van uitstel gerealiseerd
 • tussenvoorziening voor statushouders ingericht, ter voorkoming van verdere krapte op de woningmarkt en vooral uit medemenselijkheid
 • nieuw speelbeleid vastgesteld inclusief budget voor nieuwe, duurzame speeltuinen
 • 800 euro energietoeslag voor veel meer huishoudens dan waar het Rijk vergoeding voor gaf
 • gratis rookmelders voor mensen met een (te) kleine beurs
 • nieuw woonwagenbeleid vastgesteld en upgrade Steenbergen gerealiseerd
 • locaties voor 100 flexwoningen in onderzoek; participatie en realisatie vinden binnenkort plaats